W tym tygodniu pod silnymi skrzydłami naszego Orła prezentujemy kolejne biuro z nową wizualizacją zewnętrzną.

Zapraszamy do Piły na ul. Promienną do biura Piotra Sawickiego i jego Zespołu: Alicji i Lucyny